Click here for the English webpage.


BESTUUR

Die bestuur van NIBSA word telkens op die jaarvergadering gekies. Dit bestaan uit die voorsitter, onder-voorsitter, sekretaris, penningmeester en drie addisionele lede. Tans sien die bestuur soos volg daaruit:

Voorsitter: Ds Hannes J van Rensburg verteenwoordig die komitee vir finansies.
Selfoon: 082 927 3700
E-pos adres: hannes@nhzuurfontein.orgOnder voorsitter: Ds WHB (Bossie) Muller
Tel no: 023 317-0607
Selfoon: 083 457 2348
E-pos adres: whbmuller@telkomsa.netSekretaris: Dr JHH (Howard) du Toit
Tel no: 011 786 3629
Selfoon: 082 371 9346
E-pos adres: howard.dutoit@gmail.com


Addisionele lede:

Dr A (Anastasia) Bukashe verteenwoordig die komitee vir bemarking.
Selfoon: 084 783 2750
E-pos adres: anastasiabukashe@gmail.com


Ds Ernst Zeelie verteenwoordig die komitee vir finansies.
Selfoon: 082 377 9677
E-pos adres: ernstzeelie@absamail.co.za