Click here for the English webpage.


BRUGLERAARS

Kontak kan met die volgende persone gemaak word ten einde die kontakgegewens van die beskikbare brugpredikante, te kry:
Wat die Ned Geref Kerk betref: dr Pierre Goosen (083 630 5676 pmgoosen@sun.ac.za) vir die Suide en dr Howard du Toit (082 371 9346 howard.dutoit@gmail.com) vir die Noorde van die land.
Wat die Ned Herv Kerk van Afrika betref: ds Hannes Janse van Rensburg (082 927 3700 Hannes@nhzuurfonten.org).