Click here for the English webpage.


OPLEIDING

Om opgelei te word as brugpredikant kan gebruik gemaak word van twee opleidingsentra: by Stellenbosch in die Suide en by Pretoria in die Noorde. Wat die Noorde se aanbieding vir 2018 betref, die volgende:

Pretoria

Week 1: 20-23 Aug 2018 en Week 2: 5-8 Nov 2018.
Kontakpersoon in Pretoria is: prof Malan Nel, malannelup@gmail.com 082 661 7888.

Stellenbosch

Blok 1: 4-6 Sept 2018 en Blok 2: 13-15 Nov 2018.
Kontakpersoon vir Stellenbosch is: Ds Bossie Muller, whbmuller@telkomsa.net 083 457 2348